Kontakt

Telenor d.o.o.
Adresa: Omladinskih brigada 90, 11070 Beograd, Srbija
Telefon: 063/9000
 
 
Korisnički servis
Sva pitanja u vezi sa servisima i uslugama, mrežom, tarifnim paketima, najnovijom i standardnom ponudom, reklamacije i primedbe možete dostaviti korisničkom servisu
 
 
Prodaja
Pitanja o prodajnim akcijama, kao i o prodajnim mestima, možete dostaviti prodaji, ili se možete obratiti na 063/9000.
 
 
Korporativne komunikacije i odnosi sa javnošću
Ako ste novinar ili imate pitanja u vezi sa odnosima s javnošću, obratite se korporativnim komunikacijama.  
 
 
Ljudski resursi
Sva pitanja u vezi sa zaposlenjem u Telenoru možete postaviti na: hr.personal@telenor.rs