Kako da aplicirate

Telenor fondacija pomaže razvoj srpskog društva i društvenu integraciju obezbeđujući što većem broju ljudi pristup komunikacijskim uslugama, podržavajući i inicirajući kreiranje digitalnih rešenja koji za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova i omogućavanje razvoj potencijala srpskog društva. Naše delovanje usmereno je na sledeće oblasti: obrazovanje, socijalna inkluzija društveno ugroženih grupa, kultura i umetnost, kao i zaštita životne sredine. Ciljevi Telenor fondacije promovišu pozitivne strane interneta i set normi koje regulišu  ponašanje u digitalnom okruženju i utiču na smanjenje digitalnog nasilja.

 

Konkurs Telenor fondacije otvara se dva puta godišnje, a rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana otvaranja konkursa. U toku trajanja konkursa, obrazac prijave za projekte i svu prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti elektronskim putem na adresu: fondacija@telenor.rs.

 

Prvi ovogodišnji poziv za prijavu na konkurs za podršku Telenor fondacije sa temom „Prevaziđi društveni izazov digitalnim rešenjem“ otvoren je 01. februara. 2016. godine, a više detalja konkursa, kao i obrazac prijave, možete preuzeti u nastavku. 
 
Preuzimanje: - Obrazac prijave
                      - Otvoreni poziv Telenor fondacije