Kako da aplicirate

Da biste aplicirali za finansijsku podršku Telenor fondacije, molimo Vas da popunite obrazac. Ukoliko je Vaš projekat u skladu sa prioritetnim oblastima rada Telenor fondacije, biće razmatran početkom sledeće godine, na narednoj sednici Upravnog odbora Fondacije, koji se sastaje dva puta godišnje.
 

Napomena: Odobravanje humanitarnih SMS brojeva

 

U skladu sa strategijom kompanije, Telenor d.o.o. odobrava ograničen broj humanitarnih brojeva, prema kriterijumima koji su strogo definisani u skladu sa pomenutom strategijom.

 

Shodno unapred definisanim prioritetima delovanja, humanitarni brojevi odobravaju se pre svega, u nastojanju da doprinesemo sistemskom rešavanju problema na nacionalnom nivou, kao i da pomognemo saniranju posledica elementarnih nepogoda, kojima je ugrožen veliki broj građana.

 

Podnosilac zahteva za odobravanje humanitarnog broja (potpisnik ugovora sa Telenorom) mora biti pravno lice odnosno humanitarna organizacija, udruženje ili fondacija koja je registrovana i društveno prepoznata po delatnosti u koju spada konkretna akcija za čije potrebe se otvara humanitarni broj. Navedene organizacije koje apliciraju u potpunosti su odgovorne za akciju u čijem cilju se sprovodi prikupljanje sredstava, njenu medijsku promociju, novčana sredstva koja se prikupljaju putem kratkog broja, kao i dostavljanje detaljnih izveštaja o utrošenim sredstvima prikupljenim putem SMS donacija.

 

Telenor d.o.o. je obavezan da organizatoru humanitarne akcije prenese isključivo novčana sredstva koja naplati od svojih korisnika. Napominjemo da Telenor d.o.o. pruža uslugu otvaranja humanitarnog SMS broja za račun i u ime organizatora akcije, koji je dužan da se informiše i da ispoštuje sve eventualne poreske obaveze.

 

Otvaranje brojeva za humanitarne akcije odobravamo samo pod gore navedenim uslovima.

Molimo vas da imate u vidu da je usled neophodne tehničke pripreme, rok za uvođenje humanitarnog kratkog broja 15 dana.

 
E-mail: fondacija@telenor.rs
Preuzmite prijavni formular ili popunite formular online u nastavku:
 
* Obavezna polja.
 

I Naziv organizacije koja se prijavljuje

bez http:// (www.VašSajt.rs)

II Partnerska organizacija (ukoliko postoji)

bez http:// (www.VašSajt.rs)

III Opis projekta


od
do

NPR: Aktivnost - Vreme - Mesto - Trajanje (do 10 redova)

IV Rezultat

V Budžet


Vrsta troškova i iznos u dinarima. Ukupna suma navedenih troškova.

 
Molimo Vas da navedete koliko sredstava će obezbediti drugi donatori. * Organizacija koja se prijavljuje na konkurs:
 Din.
Partnerske organizacije (ako ih ima):
 Din.
Očekivana podrška od Telenor fondacije:
 Din.
Drugi finansijeri (ako ih ima):
 Din.

UKUPNO:
 Din.


Molimo Vas unesite broj sa slike: *