Telenor fondacija

Tu smo da pomognemo
 

Od dolaska Telenora na srpsko tržište trudimo se da budemo odgovoran i pouzdan partner društva u kojem živi i radi preko hiljadu naših zaposlenih. Sve što radimo ima uticaja kako na njih, tako i na naše korisnike, partnere, okolinu i društvo u najširem smislu te reči.  

 

Naša najveća snaga i motivacija leži u našoj stručnosti u oblasti digitalnih komunikacija i u iskrenom uverenju da upravo na temeljima tehnoloških inovacija uspešno gradimo zajedničku budućnost ne samo kao poslovni partneri, već i kao ravnopravni članovi zajednice.

 

Iz toga razloga, podstičemo naše partnere i zajedno sa njima razvijamo inicijative koje na temelju digitalnih rešenja prevazilaze izazove u važnim oblastima kao što su obrazovanje, inkluzije društveno ugroženih grupa, kultura i umetnost, kao i zaštita životne sredine. Istovremeno, svesni potencijalnih opasnosti i negativnih aspekata interneta, fokusirani smo na edukaciju i zaštiti na internetu, naročito kada su u pitanju deca.

 

Angažovanjem naših zaposlenih, stručnjaka iz različitih oblasti i obezbeđivanjem institucionalne podrške, želimo da omogućimo dugoročan efekat svih naših aktivnosti. 
 


Ingeborg Oefsthus
generalna direktorka Telenora i
predsednica Upravnog odbora Telenor fondacije
 • Upravni odbor
 • Godišnji izveštaj
 • Logo i podaci Telenor fondacije
 • Ingeborg Øfsthus, generalna direktorka Telenora Srbije i predsednica Upravnog odbora Telenor fondacije.
  Od 1998. godine, Ingeborg je bila na nekoliko upravljačkih funkcija u tehnici u Telenorovim operacijama u Nemačkoj, Norveškoj i na Tajlandu. Radila je i na različitim pozicijama unutar Telenor grupe, uključujući osnivanje i vođenje „CTO foruma“, a sa Telenorom Srbije je od 2012. godine, gde je prethodno držala poziciju izvršne direktorke Tehnike. Ingeborg poseduje iskustvo pokretanja dva grinfild mobilna operatora, kao i široko iskustvo u oblasti mreže i informacionih tehnologija koje je stekla obavljajući različite funkcije u tim oblastima. Ima diplomu mastera nauke elektronskih komunikacija, Norveškog univerziteta nauke i tehnologije (NTNU), a godine rada u inostranstvu donele su joj bogato iskustvo u različitim kulturama.
   
   

  Mr Darinka Radojević, v.d. pomoćnika direktora Direkcije za elektronsku upravu.

  Diplomirala je i magistrirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Poseduje višegodišnje iskustvo u privredi i obrazovanju, koorodinaciji multidisciplinarnim projektima, saradnji sa vladinim institucijama, lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društa. Iskustvo u oblasti životne sredine i održivog razvoja stekla je kao rukovodilac Grupe za održivi razvoj u Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije, a od 2008. do jula 2011. godine bila je sekretar Saveta za održivi razvoj. Urednik je dve knjige i autor više treninga i seminara u oblasti održivog razvoja.

   
   
  Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu.
  Profesor Bumbaširević redovan je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a od 2009. godine redovan član SANU. Član je različitih nacionalnih i međunarodnih medicinskih društava, autor više od 70 naučnih radova, koautor i urednik 2 knjige i 3 monografije. Stečeno iskustvo, osim u naučnom radu primenio je aktivnim učešćem na velikom broju nacionalnih i evropskih projekata (TEMPUS, FP6, itd.)
   
   
  Robert Čoban, predsednik kompanije Color Press Group.
  Novinarsku karijeru započeo je kao novosadski dopisnik beogradskih „Večernjih novosti“; zagrebačke „Arene“ i sarajevskih „Naših dana“. Danas na čelu Color Press Grupe, najvećeg izdavača magazina u regionu sa kompanijama u svih 6 republika - 64 magazina, 11 internet portala i preko 50 konferencija godišnje. U porfoliju kompanije nalaze se i brojni licencni naslovi: „The Economist“, „Hello!“, „Brava Casa“, „Bravo“, „Alan Ford“, „Grazia“, „Jamie Oliver Magazine“ i brojni drugi.
   
   
   
  Marija Vujanić, direktorka korporativnih komunikacija i spoljnjih poslova, Telenor d.o.o.
  Sa više od 13 godina rada u oblasti odnosa sa javnošću i društveno odgovornog poslovanja, Marija je iskusan lider u oblasti komunikacija. Već 3 godine, u Telenorovom timu vodi odeljenje korporativnih komunikacija i spoljnih poslova. Marija takođe poseduje višegodišnje iskustvo u jednoj od vodećih PR agencija u Srbiji gde je radila na poziciji direktora za odnose sa klijentima. U kompaniji Microsoft u Srbiji bila je menadžer za odnose sa javnošću i društveno odgovorno poslovanje, a radila je i kao izvršna direktorka Fonda Ecotopia fokusiranog na održivi razvoj.
   
   

  Milica Begenišić, menadžer Telenor fondacije i menadžer za korporativnu odgovornost i organizaciju događaja, Telenor d.o.o.

  Svoju karijeru u oblasti telekomunikacija započela je pre 14 godina. Bogato iskustvo stekla je radeći u različitim sektorima kompanije, od korisničkog servisa preko marketinga do korporativnih komunikacija, kao i kroz saradnju sa velikim brojem eksternih saradnika i vladinih institucija. Tokom godina, kroz organizaciju korporativnih događaja, aktivno je učestvovala u iniciranju i implementaciji društveno odgovornih projekata kompanije Telenor i Telenor fondacije.

   

   
   
 • Narativni izveštaji Telenor Fondacije
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  • Da biste koristili logotip Telenor fondacije, potrebno je da posedujete licencu ili neki drugi dokument o saradnji;
  • Treća lica ne mogu da koriste logotip Telenor fondacije u bilo koje svrhe, osim ako za to nemaju posebnu dozvolu;
  • Logotip Telenor fondacije se ne sme menjati ili modifikovati;
  • Neovlašćeno korišćenje logotipa Telenor fondacije smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
   
  Da bi logotip bio čitak, savetujemo da oko njega ostavite dovoljno praznog prostora.
   
   
  Telenor fondacija logo (AI format) - 510 KB
   
  Telenor fondacija Guidelines (PDF format) - 50 KB
   
   
  Podaci Telenor fondacije
   
  Pun naziv: Telenor fondacija
   
  Adresa: 11070 Beograd, Omladinskih brigada 90
   
  Matični broj: 17692321
   
  PIB: 104962049
   
  Broj tekućeg računa: 275-0010221560050-23, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd