Globul

 
  
Korisne informacije o operatoru...
 
Tip mreže
GSM 900/1800, 3G
Naziv operatora
Cosmo Bulgaria Mobile EAD (GLOBUL)
Pokrivenost
Customer Care

123

Hitni pozivi

112

Oznaka mreže

Globul , BG 05 , BG Globul

Web adresa
 
Dodatne usluge...
 
GPRS, MMS
da
slanje kratkih poruka
da
prijem kratkih poruka
da
preusmerenje poziva
da
DATA & FAX
da
 
 
Tarifni paket:StandardTravelSure 10TravelSure 50Pripejd
Zona:Zona 1 TS 10 Zona 1 TS 50 Zona 1 Zona 1
Odlazni pozivi:109.90 49.90 49.90 119.90
Uspostava veze - odlazni pozivi:7.01 79,90 79,90 7.01
Dolazni pozivi (govorni i video pozivi):44.90 9.90 9.90 49.90
Uspostava veze - dolazni pozivi:- 39,90 39,90 -
SMS:27.90 29,90 29,90 29.90
Odlazni video pozivi:179.90 Isto kao u Standard tarifi. Isto kao u Standard tarifi. 199.90
Internet:Cena za prvih 5 KB je 6 din. Za svakih narednih 100 KB cena je 89.90 din 0,32 din/kB za prva 3 MB, narednih 7 MB besplatno. Maksimalna potrošnja iznosi 990,00 dinara. Tarifiranje po 1 KB.* 0,26 din/kB za prvih 15MB, narednih 35 MB besplatno. Maksimalna potrošnja iznosi 3.990,00 dinara. Tarifiranje po 1 KB.* Cena za prvih 5 KB je 6 din. Za svakih narednih 100 KB cena je 99.90 din
MMS ka Srbiji:15.00 din + ostvareni GPRS saobraćaj Isto kao u Standard tarifi. Isto kao u Standard tarifi. 15.00
MMS:30.00 din + ostvareni GPRS saobraćaj Isto kao u Standard tarifi. Isto kao u Standard tarifi. 30.00
Sve cene su u dinarima. Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Tarifiranje odlaznih poziva:Po svakom započetom minutu. Po svakom započetom minutu. Po svakom započetom minutu. Po svakom započetom minutu.
Tarifiranje dolaznih poziva:Po sekundi poziva. Po svakom započetom minutu. Po svakom započetom minutu. Po sekundi poziva.
 
Naplata korišćenja usluge GPRS-a (prenos podataka/internet) se vrši na osnovu količine prenetih podataka. Prenos podataka za Standard tarifu se tarifira tako što se početno zaokruživanje vrši na 5 KB, dok se nakon toga zaokružuje na 100 KB (po formuli 5 + 100 KB).
Roming tarifa TravelSure dostupna je samo postpejd korisnicima. Napomena:
Cena razgovora u roamingu u mreži koja podržava i UMTS (3G) tehnologiju se tarifira kao običan razgovor. Takođe, u tim mrežama cena prenosa podataka je ista kao za GPRS u romingu.
 
_____________________________________________________________
* U okviru dnevne kvote i bez aktiviranja dodatnih kvota.