Prenesi

  
Usluga
Prenesi 60
Prenesi 150
Prenesi 325
Prenesi 700
Prenesi 1500
Mesečno održavanje
300 din
600 din
1.200 din
2.400 din
3.600 din
Uračunati minuti u domaćem saobraćaju
60 min
150 min
325 min
700 min
1500
Uračunati SMS-ovi u domaćem saobraćaju
60
150
325
700
1500
Obračunski interval
60+1 sek
60+1 sek
60+1 sek
60+1 sek
60+1 sek
Uspostavljanje veze
4,90 din
4,90 din
4,90 din
4,90 din
4,90 din
Cena minuta u Telenor mreži
7,90 din
7,90 din
7,90 din
7,90 din
7,90 din
Cena minuta u nacionalnom saobraćaju
7,90 din
7,90 din
7,90 din
7,90 din
7,90 din
Cena SMS-a u domaćem saobraćaju
3,90 din
3,90 din
3,90 din
3,90 din
3,90 din
 
Cena Interneta za sve pakete u domaćem saobraćaju iznosi 0,05 dinara po prenetom kilobajtu (KB).
Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.
 
 
 
Primer
 
Primer za tri meseca prenosa uračunatih minuta i poruka u slučaju tarifnog paketa PRENESI 60, koji sadrži 60 uračunatih minuta i 60 uračunatih poruka.
 

Mesec

Besplatni minuti

Potrošeni minuti

Preostali minuti

Januar 60 40 60-40= 20
Ferbruar 60+20=80 0 80 (od toga 20 iz januara)
Mart 60+80=140 15 140 - 15=125 (od toga 5 iz januara i iz 60 februara)
April 60+125=185 0 185 (od toga 5 iz januara, 60 iz februara i 60 iz marta)
Maj 60+185=245 0 240 ( 5 iz januara se poništava jer nisu potrošeni u roku od 3 meseca, preostaju 60 iz februara, 60 iz marta i 60 iz aprila)
 
Prvo se troše minuti i poruke preneti iz prethodnih meseci, pa tek onda uračunati minuti i poruke za tekući mesec. Prilikom provere trenutnog stanja, minuti i poruke preneti iz prethodnog perioda i minuti i poruke iz tekućeg perioda, prikazuju se objedinjeno. Na ovaj način u svakom momentu imate uvid koliko je ukupno uračunatih minuta i poruka preostalo. Sistem će na kraju meseca prilikom izrade računa prvo obračunati prenet saobraćaj, pa nakon toga saobraćaj za tekući mesec. Uračunati minuti i poruke iz tekućeg meseca koji se ne potroše prenose se u naredni mesec.
 
 
Napomena: nepotrošeni uračunati minuti u tarifnom paketu "Prenesi" se gube ukoliko korisnik pređe na neki drugi postpejd ili KOMBINUJ tarifni paket, ili "Prenesi" tarifni paket različite vrednosti.