Govorna pošta

U periodima kada iz bilo kog razloga niste u mogućnosti ili ne želite da odgovorite na poziv, možete ga preusmeriti na Vašu govornu poštu i kasnije, kada budete želeli, preslušate ostavljene poruke.
Uslugu govorne pošte možete koristiti:
 • kada isključite telefon,
 • kada ste zauzeti,
 • kada ne želite da se javite na telefon ili
 • pri svakom dolaznom pozivu, ukoliko to želite.
U bilo kom od navedenih slučajeva, ukoliko ste aktivirali govornu poštu i preusmerenje poziva koje sami podešavate, pozivi koji su Vam upućeni biće primljeni na govornu poštu i moći ćete da ih preslušate onda kada Vi to budete želeli.
Pri podešavanju aparata, broj koji je potrebno da unesete kao broj na koji se vrši preusmeravanje je 909.
 
Kako aktivirate sistem govorne pošte?
 
Govornu poštu možete aktivirati i podesiti slanjem SMS poruke na broj 909. U zavisnosti od toga šta želite, tekst poruke treba da glasi:
 
Zahtev Tekst poruke
Aktivacija govorne pošte GPA - kao i pozivanjem govornog automata 909
Deaktivacija govorne pošte GPD - kao i pozivanjem govornog automata 909
Provera statusa govorne pošte GPT
Reset lozinke govorne pošte GPP – kao i pozivanjem govornog automata 909
Promena jezika govorne pošte GPJ (srp/eng)
Aktiviranje unosa lozinke pri svakom pristupu govornoj pošti GPC
Deaktiviranje unosa lozinke pri svakom pristupu govornoj pošti GPN
 
Govornu poštu možete aktivirati i pozivom našeg Kontakt centra na broj 9000.
 
Šta kada aktivirate govornu poštu?
 
Pri prvom pozivu govorne pošte na broj 909 i sa inicijalnom lozinkom koja je ista za sve – 9999, birate jednu od sledećih opcija:
 
Opcije Taster
Prelazak na engelski jezik 0
Snimanje govornog potpisa 1
Pristup ostalim podešavanjima 2
 
Nakon izbora tastera pristupate podešavanjima Vašeg naloga.
 
Podešavanja govorne pošte
 
Podešavanja i personalizaciju Vaše govorne pošte možete da vršite tako što ćete:
 • snimiti Vašu pozdravnu poruku,
 • snimiti Vaš glasovni potpis (glasovni potpis je ime vlasnika govorne pošte izgovoreno njegovim sopstvenim glasom), i
 • promeniti lozinku.
Na raspolaganju Vam je mogućnost da izaberete da li želite da zaštitite Vašu govornu poštu, tako što će Vam pri svakom pozivu sistem zahtevati da ukucate lozinku, ili ne. Tu opciju možete da aktivirate/deaktivirate pozivom našeg Kontakt centra - 063/9000, slanjem SMS poruke na 909 ili preko Portala.
 
Kada pristupite Vašoj govornoj pošti, govorni automat zahteva da unesete lozinku od 4 do 8 cifara praćenu tasterom #. Ako je lozinka ispravna, obaveštava Vas koliko imate novih i starih poruka. Ako imate novih, nepreslušanih poruka, one se puštaju jedna za drugom, a posle svake Vam se nude sledeće mogućnosti:
 
Opcije Taster
Ponovo preslušati poruku 1
Preslušati prethodnu poruku 2
Izbrisati preslušanu poruku 4
Preslušati sledeću poruku 5
Sačuvati preslušanu poruku 6
Preslušati detalje poruke 9
 
Kako govorna pošta funkcioniše?
 
Kada pozivalac dobije Vašu govornu poštu, čuće dobrodošlicu sistema i Vaš govorni potpis ili pozdravnu poruku ako ste je snimili, kao i obaveštenje da posle zvučnog signala može ostaviti svoju poruku. Kraj poruke se označava pritiskom na taster # ili jednostavno prekidom veze.
Kada Vam stigne nova poruka u govornoj pošti, dobićete notifikaciju u vidu SMS poruke.
Ako je uključeno preusmeravanje poziva, a Vi se ne javite na telefon, govorna pošta se uključuje posle 20 sekundi.
 
Karakteristike govorne pošte
 • Ukupno trajanje svih poruka koje se mogu snimiti je 3 minuta
 • Nove poruke se u sistemu čuvaju 5 dana, preslušane 2 dana, a sačuvane 15 dana
 • U slučaju kada Vam je govorna pošta puna, govorni sistem će od Vas tražiti da obrišete nepotrebne poruke
 • Sve dok je pošta puna, nećete biti u mogućnosti da primate nove poruke
 
Opcije i komande za kretanje po menijima
 
Po ulasku u sistem govorne pošte, sistem daje podatak o broju novih poruka, kao i o broju preslušanih poruka. Takođe ostavlja mogućnost preslušavanja poruka ili ulaska u glavni meni klikom na taster #. Glavni meni ima sledeće podmenije:
 
Glavni meni
Podmeniji: Taster
Pristup porukama na starom sistemu 0
Preslušati prethodne poruke 1
Podešavanja pozdravne poruke 2
Podešavanje govorne pošte 3
Pomoć u korišćenju govorne pošte 5
 
Pristup porukama na starom sistemu (taster 0)
U okviru ovog podmenija imate mogućnosti da preslušate poruke na starom sistemu tako što ćete prvo uneti vaš broj u 063<123456> formatu, a zatim i Vašu staru lozinku. Ova opcija će Vam biti dostupna 30 dana od prelaska na novi sistem.
 
Preslušati prethodne poruke (taster 1)
U okviru ovog podmenija imate sledeće opcije:
 
Podmeni: Preslušati prethodne poruke
Opcije: Taster
Ponovo preslušati poruku 1
Preslušati prethodnu poruku 2
Izbrisati preslušanu poruku 4
Preslušati sledeću poruku 5
Sačuvati preslušanu poruku 6
Preslušati detalje poruke 9
 
U svakom trenutku, gde god da se nalazite u okviru sistema govorne pošte, klikom na taster * možete da se vratite u prethodni meni, a klikom na taster # u glavni meni.
 
Podešavanja pozdravne poruke (taster 2)
Po ulasku u ovaj podmeni, sistem automatski pruža informaciju o Vašem statusu, odnosno da li koristite sistemsku pozdravnu poruku ili sopstvenu.
Na raspolaganju su Vam sledeće opcije:
 
Podmeni: Podešavanje pozdravne poruke
Opcije: Taster
Snimiti govorni potpis 1
Podesiti pozdravnu poruku 2
 
U okviru opcije da snimite govorni potpis, sistem Vam pruža informaciju o statusu: da li imate snimljen govorni potpis, da li je aktiviran, itd. Klikom na taster 4 možete snimiti govorni potpis, nakon čega možete da izaberete jednu od sledećih opcija:
 
Opcija: Snimiti govorni potpis
Zahtevi: Taster
Aktivirati/Deaktivirati govorni potpis #
Preslušati govorni potpis 1
Preslušati sistemsku pozdravnu poruku 2
Obrisati govorni potpis 3
Ponovo snimiti govorni potpis 4
 
U okviru opcije da snimite pozdravnu poruku, sistem Vam automatski pruža informaciju o statusu, slično kao i za govorni potpis. Klikom na taster 4 možete snimiti govorni potpis, da izaberete jednu od sledećih opcija:
 
Opcija: Snimiti pozdravnu poruku
Zahtevi: Taster
Aktivirati/Deaktivirati pozdravnu poruku 1
Preslušati pozdravnu poruku 2
Izbrisati pozdravnu poruku 3
Ponovo snimiti pozdravnu poruku 4
 
Podešavanje govorne pošte (taster 3)
U okviru ovog podmenija, imate sledeće opcije:
 
Podmeni: Podešavanje govorne pošte
Zahtevi: Taster
Podesiti pristupanje 1
Izabrati engleski jezik 2
 
Prva opcija nudi mogućnost promene pin koda (lozinke), a druga opcija mogućnost izbora engleskog jezika. Potrebno je naglasiti da pozivom našeg Kontakt centra, slanjem SMS poruke ili preko Portala dobijate mogućnost da izaberete da li će Vam govorna pošta pri svakom pozivu tražiti unos lozinke.
 
Pomoć u korišćenje govorne pošte (taster 5)
Ovaj podmeni Vam pruža osnovne informacije koje će Vam olakšati kretanje kroz glavni meni i njegove podmenije.
 
 
Zajednički pristup – Common Access
 
Vašoj govornoj pošti možete pristupiti i :
 • sa drugog mobilnog telefona (samo u slučaju ukoliko tom korisniku nije uključena usluga govorne pošte) i
 • sa fisknog telefona,
 • sa vašeg broja ako ste u Roaming-a (pozivom na +38163909)
Ova opcija Vam omogućava preslušavanje poruke i kada niste u mogućnosti sa svog telefona da pristupite. Sistem po pozivu zahteva da se unese sopstveni broj u 063<123456> formatu, a odmah posle toga i lozinku.

Tarifiranje usluge govorne pošte
Aktiviranje i deaktiviranje govorne pošte je besplatno.
Ako ste pripejd korisnik:
 • preslušavanje poruka je besplatno
 • ostavljanje poruke nekom drugom naplaćuje se prema tarifnom paketu od trenutka prestanka zvučnog signala govornog automata
 • direktno ostavljanje poruke pozivom na +38163909<123456> u nečiju govornu poštu tarifira se 5,74 dinara/po pozivu.
Ako ste postpejd korisnik
 • preslušavanje sopstvenih poruka je besplatno
 • ostavljanje poruke nekom drugom naplaćuje se prema tarifnom paketu od trenutka prestanka zvučnog signala govornog automata
 • direktno ostavljanje poruke u nečije govornu poštu tarifira se 4,79 dinara/po pozivu
Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.
 
 
VAŽNO: Korišćenje i tarifiranje usluge govorne pošte u roamingu
 
Kada putujete u inostranstvo, informišite se unapred o kojoj roaming zoni je rec. Takođe, preporučujemo da proverite da li Vam je aktivirano „bezuslovno“ ili „uslovno“ preusmerenje poziva:
 • ukoliko je aktivirano bezuslovno preusmerenje (preusmerenje za svaki dolazni poziv nezavisno od statusa mreže), nećete primiti nijedan poziv jer će svi otići u govornu poštu. Dobićete obaveštenje o broju primljenih govornih poruka i moći ćete da ih preslušate pozivanjem govorne pošte. Taj poziv će se tarifirati po tarifi zvanja naše mreže sa mreže na koju ste trenutno prijavljeni,
 • ukoliko je aktivirano uslovno preusmerenje, svaki dolazni poziv će ići prema Vama u zemlju u kojoj se nalazite, a vraćaće se u Vašu govornu poštu tako da će se taj poziv dvostruko tarifirati kao dolazni poziv sa inostrane mreže ka našoj. Naš savet je da opciju „uslovnog preusmerenje“ isključite, kako biste izbegli povećane troškove u roamingu.
Dodatne informacije o roamingu i roaming zonama.