Prvo uključenje u mrežu

Da bi aparat mogao da se koristi u Telenor mreži potrebno je u njega ubaciti SIM karticu.

Kada prvi put uključite aparat, pritiskom na za to predviđen taster (koji je obično, u zavisnosti od modela aparata, vidno označen crvenom bojom ili se nalazi izdvojen od ostatka tastature), na ekranu mobilnog telefona pojaviće se informacija o traženju mreže (ako je aparat na engleskom jeziku SEARCHING ili REGISTERING), nakon čega se na ekranu pojavljuje ime naše mreže (Telenor, YU Telenor, 220 01). Tada je aparat spreman za korišćenje. 

Postupak pozivanja i primanja poziva

Da bi ste uspostavili vezu sa sagovornikom, potrebno je ukucati broj telefona u odgovarajućem formatu i pritisnuti taster za potvrdu koji opet u zavisnosti od modela može biti:
  • OK
  • zelena slusalica, crtica ili yes
  • "meta"
  • tzv. "navy button" i sl.
Isti ovi tasteri koriste se i za primanja poziva.
Kada govorimo o odgovarajućem formatu broja koji pozivate potrebno je poštovati sledeća pravila: