Podešavanja - automatska

 
Sa ove web stranice omogućeno je slanje konfiguracionih SMS poruka, pomoću kojih možete podesiti svoj mobilni telefon za korišćenje WAP/GPRS, MMS i Email usluga.
 
Kroz automatsko podešavanje možete svoj telefon pripremiti za korišćenje GPRS i MMS usluga isto kao i kroz manuelna podešavanja. Automatska podešavanja možete poručiti i pozivanjem govornog automata 063/9000 (za postpejd: taster 3, opcija 1 / za pripejd i PRENESI I DOPUNI: taster 2, opcija 1). Ukoliko u automatskom podešavanju ne postoji Vaš model telefona, potražite manuelna podešavanja.
 
Da biste pristupili opcijama za konfigurisanje telefona potreban Vam je privremeni kod. U polje broj telefona upišite svoj broj i klikom na dugme "Pošalji" iniciraćete slanje privremenog koda na Vaš mobilni telefon.

Broj telefona (u 6xxxxxx formatu):