TELENOR VIŠE

Želiš više MB, SMS, MIN?

 

Uz svoj postojeći postpejd paket, izaberi odgovarajući internet paket i dobićeš 50% više poruka, minuta i MB na svom postpejd paketu, kao i 50% više GB na svom internet paketu. Uz to, sav internet saobraćaj koji imaš iz oba paketa možeš da koristiš kombinovano na svom pametnom telefonu, odnosno tabletu ili MiFi-u, onako kako tebi odgovara. TELENOR VIŠE ponuda ne zahteva ugovornu obavezu, nije vremenski ograničena i biće ti dostupna dokle god su ispunjeni uslovi promocije. Budi uvek online, pričaj i kuckaj se bez razmišljanja o potrošnji.

Potrebno ti je više
MB, SMS i MIN?

Aktiviraj dodatni
Internet paket 

Aktiviraj odmah 50%
više svega. Zauvek.

Ukoliko si pripejd ili želiš da postaneš

Telenor postpejd korisnik, pogledaj

ponudu paketa na našoj stranici i

ponudu uređaja u webshopu

koji najviše odgovaraju tvojim potrebama

 

Ako si uvek u potrazi za još internet

saobraćaja, pogledaj ponudu uređaja

(tablet i MiFi) i pronađi paket sa kojim

ćeš uvek biti online i nećeš nikad

razmišljati o potrošnji.

   

  


 

 

 

Odaberi svoj tarifni paket i saznaj koliko je tvojih 50% više

 

Odaberi svoj postojeći ili željeni postpejd i internet tarifni paket i izračunaj koliko dodatnih SMS, MIN i

MB možeš da imaš u odabranoj kombinaciji.

*Telenor više dostupan je korisnicima na većini Prenesi i Surfuj, Play+ i Premium postpejd paketa, kao i Surf ili Surf+ internet paketa.

Info
Info
 • TVOJ POSTPEJD PAKET Play+Solo

 • - min

 • - sms

 • - mb

 • TVOJ INTERNET PAKET Surf 50

 • - gb

 • Tvojih 50% više

 • - min

 • - sms

 • - mb

  + - gb

Izračunaj ponovo

Više interneta, muzike, filmova,
surfovanja, priče, SMS-ova...

 • TELENOR VIŠE je dostupan...
 • PRIMER
 • Aktivacija
 • Uslovi korišćenja
 •  

  Uslovi dostupnosti „Telenor Više“ promocije

   

  Da bi korisnik mogao da aktivira Telenor Više promociju neophodno je da ispuni sve navedene uslove:

  1.   Da ima aktivan postpejd broj na jednom od paketa:

  • Prenesi i Surfuj Start, Basic, Standard, Extra, Pro
  • Play+ Solo, Duo, Trio
  • Premium
  • Prenesi i Surfuj S, M, L, XL, XXL
  • Play+ M, L, XL
  • Play+ 1,2,3
  • Prenesi Premium M, L, XL
  • Prenesi i Surfuj 150, 500, 1000, 2000, 3000

  2.   Da ima aktivan internet broj na jednom od paketa:

  • Surf 5,15,30,50
  • Surf+ 5,15,30,50

  3.   Da nema aktivnu nijednu od navedenih promocija ni na postpejd ni na internet paketu:

  • Promociju koja obezbezbeđuje popust na mesečnu pretplatu na 12 ili 24 meseca, osim u slučaju promocije koja korisnicima nudi 20% popusta na pretplatu.
  • Promociju Telenor Kombo.

   

  Promocija Telenor Više ne zahteva ugovornu obavezu, nije vremenski ograničena i korisnik će moći da je koristi dokle god ispunjava gore navedena 3 uslova.

   

  Promociju Telenor Više korisnik može aktivirati iako na jednom ili oba broja ima aktivnu ugovornu obavezu na osnovu kupovine uređaja ili servisne promocije osim u sledećim slučajevima:

  1. U slučaju servisne promocije Telenor Kombo
  2. U slučaju promocije koja obezbezbeđuje popust na mesečnu pretplatu na 12 ili 24 meseca, a nije promocija koja korisnicima nudi 20% popusta na pretplatu.

  Korisnici koji imaju aktivnu Telenor Dupliraj internet promociju na postpejd  paketu mogu da aktiviraju Telenor Više promociju ali u trenutku aktivacije Telenor Više promocije, automatski će im biti deaktiviran benefit duplih megabajta iz Telenor Dupliraj internet promocije na postpejd paketu.

   

   

 • Aktivacija:

   

  Promociju TELENOR VIŠE korisnik može aktivirati:

  Takođe, pozivom ka kontakt centru ili dolaskom na prodajno mesto korisnik može da inicira aktivaciju promocije i tom prilikom će primiti SMS poruku sa daljim instrukcijama kako da finalizira aktivaciju promocije.

   

   

  Deaktivacija:

   

  Promociju TELENOR VIŠE korisnik može deaktivirati:

   

   
 • Opis „Telenor Više“ promocije

   

  Korisnici, fizička lica, koji imaju Telenor postpejd paket i Telenor internet paket, imaju mogućnost da aktiviraju Telenor Više promociju i dobiju 50% više minuta ka svim mrežama, 50% više poruka i 50% više megabajta iz svog postpejd paketa, kao i 50% više gigabajta iz svog internet paketa. Uz to, sav internet saobraćaj iz oba paketa je zajednički i može se koristiti sa oba broja na kojima je promocija aktivirana.

   

  Uslovi dostupnosti „Telenor Više“ promocije

   

  Da bi korisnik mogao da aktivira Telenor Više promociju neophodno je da ispuni sve navedene uslove:

  1.   Da ima aktivan postpejd broj na jednom od paketa:

  • Prenesi i Surfuj Start, Basic, Standard, Extra, Pro
  • Play+ Solo, Duo, Trio
  • Premium
  • Prenesi i Surfuj S, M, L, XL, XXL
  • Play+ M, L, XL
  • Play+ 1,2,3
  • Prenesi Premium M, L, XL
  • Prenesi i Surfuj 150, 500, 1000, 2000, 3000

  2.   Da ima aktivan internet broj na jednom od paketa:

  • Surf 5,15,30,50
  • Surf+ 5,15,30,50

  3.   Da nema aktivnu nijednu od navedenih promocija ni na postpejd ni na internet paketu:

  • Promociju koja obezbezbeđuje popust na mesečnu pretplatu na 12 ili 24 meseca, osim u slučaju promocije koja korisnicima nudi 20% popusta na pretplatu.
  • Promociju Telenor Kombo.

   

  Promocija Telenor Više ne zahteva ugovornu obavezu, nije vremenski ograničena i korisnik će moći da je koristi dokle god ispunjava gore navedena 3 uslova.

   

  Promociju Telenor Više korisnik može aktivirati iako na jednom ili oba broja ima aktivnu ugovornu obavezu na osnovu kupovine uređaja ili servisne promocije osim u sledećim slučajevima:

  1. U slučaju servisne promocije Telenor Kombo
  2. U slučaju promocije koja obezbezbeđuje popust na mesečnu pretplatu na 12 ili 24 meseca, a nije promocija koja korisnicima nudi 20% popusta na pretplatu.

  Korisnici koji imaju aktivnu Telenor Dupliraj internet promociju na postpejd  paketu mogu da aktiviraju Telenor Više promociju ali u trenutku aktivacije Telenor Više promocije, automatski će im biti deaktiviran benefit duplih megabajta iz Telenor Dupliraj internet promocije na postpejd paketu.

   

   

  Pravila korišćenja promocije „Telenor Više“

   

  1. 50% više minuta se odnosi na broj minuta ka svima mrežama dostupnim u okviru postpejd paketa, kao i na roming minute dostupne u okviru Premium i Prenesi Premium M, L, XL paketa. Promocijom „Telenor Više“ ne uvećava se broj minuta u okviru Telenor mreže koji su dostupni nakon potrošenih minuta ka svim mrežama iz postpejd paketa.
  2. 50% više poruka odnosi se na SMS poruke u nacionalnom saobraćaju koje su dostupne u okviru postpejd paketa.
  3. 50% više megabajta se odnosi na internet u nacionalnom saobraćaju koji je dostupan u okviru postpejd paketa.
  4. 50% više gigabajta se odnosi na internet u nacionalnom saobraćaju koji je dostupan u okviru internet paketa.
  5. Ukupan mesečni internet saobraćaj koji korisnik ima na oba broja a koji se sastoji od:
   • megabajta iz postpejd paketa +
   • 50% više megabajta iz postpejd paketa +
   • gigabajta iz internet paketa +
   • 50% više gigabajta iz internet paketa

  Ukupan mesečni internet saobraćaj dostupan je korisniku u potpunosti da ga troši sa oba broja (postpejd i internet). Internet saobraćaj koji korisnik ne potroši u toku meseca ne prenosi se u naredni mesec. Dodatni minuti i poruke su dostupni nakon potrošenog saobraćaja iz tarifnog paketa i ne prenose se u naredni mesec.

   

  Dodatni saobraćaj iz Telenor Više promocije korisniku se dodeljuje u trenutku aktivacije promocije. Dodatnu količinu minuta ka svima i poruka korisnik dobija linerano u odnosu na preostali broj dana u mesecu aktivacije u odnosu na dan aktivacije, dok se dodatni internet saobraćaj iz Telenor Više promocije se dodeljuje u celosti u trenutku aktivacije promocije bez obzira na datum u mesecu kada je promocije aktivirana.

   

  Prilikom deaktivacije promocije Telenor Više, dodatni saobraćaj iz promocije je dostupan do poslednjeg dana meseca u kome je izvršena deaktivacije promocije.

   

  Ukoliko korisnik ima uvedenu zabranu odlaznog saobraćaja ili bilo koju vrstu suspenzije na jednom ili oba broja na kojima je aktivirana promocija, ne može koristiti zajednički dodatni saobraćaj iz promocije sa broja na kome postoji zabrana ili suspenzija, ali može sa drugog broja pod uslovom da i na njemu nema zabranu odlaznog saobraćaja ili suspenziju.

   

  Prilikom promene tarifnog paketa na broju na kome je aktivna promocija vrši se linearno obračunavanje dostupnog saobraćaja za minute i SMS poruke od ukupnog saobraćaja u odnosu na dan promene paketa. Ovo se odnosi i na saobraćaj u okviru paketa, kao i na dodatni saobraćaj na osnovu Telenor više promocije, a sav ostvareni saobraćaj preko iznosa preračunatog dostupnog saobraćaja naplaćuje se korisniku po cenovniku koji je definisan za taj tarifni postpejd paket. Prilikom promene tarifnog paketa na broju na kome je aktivna promocija dodatni internet saobraćaj na osnovu novoizabranog paketa se dodeljuje u celosti bez obzira na datum promene paketa u mesecu.

   

  Ukoliko korisnik zahteva zamenu broja na broju na kome je aktivirana promocija Telenor Više, korisniku se automatski deaktivira promocija na starom broju koji želi da zameni, a aktivira se na novom broju kojim je zamenio stari broj, dok broj sa kojim je stari broj bio uvezan ostaje nepromenjen. U tom slučaju dostupan saobraćaj iz paketa i dodatni saobraćaj na osnovu promocije se obračunavaju kao u slučaju promene paketa.

   

  Ukoliko korisnik želi da promeni jedan od brojeva na kojima je aktivirao Telenor Više promociju neophodno je da najpre deaktivira postojeću promociju a zatim da ponovo aktivira promociju na dva novoodabrana broja po istim ranije definisanim uslovima.

   

  Promociju TELENOR VIŠE korisnik može aktivirati:

  Takođe, pozivom ka kontakt centru ili dolaskom na prodajno mesto korisnik može da inicira aktivaciju promocije i tom prilikom će primiti SMS poruku sa daljim instrukcijama kako da finalizira aktivaciju promocije.

   

  Promocija TELENOR VIŠE prestaje da bude aktivna u sledećim slučajevima:

  • Ukoliko korisnik sam deaktivira promociju.
  • Ukoliko jedan ili oba broja na kojima je aktivirana promocija TELENOR VIŠE budu deaktivirana iz bilo kog razloga. U slučaju reaktivacije jednog ili oba broja promocija Telenor

  Više se neće automatski aktivirati već je neophodno da korisnik ponovo aktivira promociju ukoliko želi.

  • Ukoliko korisnik promeni postpejd ili internet paket, na paket uz koji promocija nije dostupna (tačka 2 uslova dostupnosti promocije).
  • Ukoliko korisnik prihvati aneksom neku od promocija uz koju TELENOR VIŠE nije dostupna definisanih tačkom 3 uslova dostupnosti promocije.